060 023 26 06 novakkomerc@yahoo.com

Osiguranje vozila

Novak Komerc doo dugi niz godina saradjuje sa jednom od najboljih i najsigurnijih osiguravajućih kuća u Srbiji , Generali Osiguranje Srbija.

Za sve šire informacije možete posetiti sajt www.generali.rs

 

polisa_osiguranja